Kansliets öppet tider Mån-Fre kl. 09:30-10:00 & 11:30-12:30

Filicia Aktuellt

Här kan du läsa gamla nummer av tidningen Filicia Aktuellt som utkommer ca 2 gånger per termin. Tidningen utges av oss som sitter i styrelsen för studentföreningen.
Du kan antingen läsa tidningen direkt med din web- läsare eller så kan du ladda ner den för senare behov. Tidningen är skriven i Adobe Acrobat Reader. Om du inte har det programmet kan du ladda ner det från Adobes hemsida.

Om du har en långsam internetupkoppling kan det ta en stund att ladda in PDF-filen

 
2023 - Nummer 2

2023 - Nummer 1

2022 - Nummer 4

2022 - Nummer 3

2022 - Nummer 2

2022 - Nummer 1

2021 - Nummer 4

2021 - Nummer 3

2021 - Nummer 2

2021 - Nummer 1

2020 - Nummer 4

2020 - Nummer 3

2020 - Nummer 2

2020 - Nummer 1

2019 - Nummer 4

2019 - Nummer 3

2019 - Nummer 2

2019 - Nummer 1

2018 - Nummer 4

2018 - Nummer 3

2018 - Nummer 2

2018 - Nummer 1

2017 - Nummer 1

2017 - Nummer 2

2017 - Nummer 3

2016 - Nummer 1

2016 - Nummer 2

2016 - Nummer 3

2016 - Nummer 4

2015 - Nummer 1

2015 - Nummer 2

2015 - Nummer 3

2015 - Nummer 4

2014 - Nummer 1

2014 - Nummer 2

2014 - Nummer 3

2014 - Nummer 4

2013 - Nummer 1

2013 - Nummer 2

2013 - Nummer 3

2013 - Nummer 4

2012 - Nummer 1

2012 - Nummer 2

2012 - Nummer 3

2012 - Nummer 4

2011 - Nummer 1

2011 - Nummer 2

2006 - Nummer 1

2006 - Nummer 2

2005 - Nummer 2

2005 - Nummer 3

2004 - Nummer 1

2004 - Nummer 2

2004 - Nummer 3

2003 - Nummer 1

2003 - Nummer 2

2003 - Nummer 3

2003 - Nummer 4

2002 - Nummer 1

2002 - Nummer 2

2002 - Nummer 3

2001 - Nummer 1

2001 - Nummer 2

2001 - Nummer 3

2000 - Nummer 1

2000 - Nummer 2

2000 - Nummer 3