Kansliets öppet tider Mån-Fre kl. 09:30-10:00 & 11:30-12:30

Medlemsförmåner och avgifter

Förmåner:

- Halverat inträdesavgiften till Olivers Inn

- Billigare avgifter till Filicias evenemang

- Rättighet att rösta och ställa upp som kandidat i det årliga styrelsevalet

Avgifter:

20€ för 1år

60€ för HELA studietiden

30€ för halare

Man måste betala medlemsavgift och kunna uppvisa kvitto för att få hämta ut halare!

Medlemsavgiften betalas in till konto:

FI64 4958 0010 1250 23 ITELFIHH

Mottagare: Studentföreningen Filicia r.f.

Meddelande: MEDLEMSAVGIFT 2021 + HALARE + eget namn

Exempel: MEDLEMSAVGIFT 2021 + HALARE + Leif Liliansson

Medlemsavgiften kan betalas in närsomhelst under årets lopp.

Halarbeställning kan endast göras i September månad varje studieår.