Kansliets öppet tider Mån-Fre kl. 09:30-10:00 & 11:30-12:30

Skolfotografering

Ordnas oftast September-Oktober

Filicia ordnar skolfotografering i början av höst terminen, fotograferingen brukar ske i grannbyggnadens, alltså YA!'s festsal. Skolfotografering är i första hand till för första års studerande men om annat önskas, får man gärna ta kontakt med någon ur Filicia styrelsen.

Bilder från detta evenemang